Brussels Expertisenetwerk Onderwijs
 • Zomerdriedaagse Binnenklasdifferentiatie
  Het interfacultair departement lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit...
 • Klaar voor de hervorming van het secundair onderwijs?
  BEO coördinator Esther Gheyssens en BEO-voorzitter Dr. Katrien Struyven publiceren samen...
 • Foto's diploma uitreiking online
  De gezamenlijke diploma uitreiking van onze lerarenopleidingen was met ruim 400 aanwezigen een...
 • EAPRIL
  De verschillende expertisenetwerken en het regionaal platform slaan de handen in mekaar en...
 • Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie in Tilburg
  Sarah D’Hondt zal het BEO-project "Omgaan met diversiteit in de grootstedelijke...
 • BEO, ULB en HEFF ontwikkelen samen didactische toolbox omgaan met diversiteit in de klas
  De lerarenopleidingen van BEO, de onderzoeksgroep GERME van ULB en de lerarenopleiding van de...
 • Nieuws van onze partners: Vergelijkend Europees onderzoek naar de lerarenopleidingen geschiedenis, cultuurwetenschappen, sociologie, politieke en burgerschapsvorming
  Sinds 2003 participeert het Interfacultair Departement Lerarenopleiding van de Vrije...

Actiegroep Vakdidactiek

De actiegroep heeft een specifieke vakdidactiek ‘project algemene vakken’ (PAV) ontwikkeld.

Na een grondige literatuurstudie en werden lerarenopleiders, leraren in het veld als pedagogisch begeleiders bevraagd rond BSO als ‘krachtige leeromgeving’. De BEO-actiegroep vakdidactiek werkte daarnaast meerdere praktijkvoorbeelden uit en toetste deze af binnen het werkveld.

De bijzondere inzet van de actiegroepleden resulteerde in het vakdidactisch handboek "Expeditie PAV", gericht naar (toekomstige) leraren PAV en hun opleiders. Vertrekkende vanuit leerlijnen geven de auteurs handvaten om een opbouw in vaardigheden te realiseren van het 1ste tot en met het 7de jaar van het secundair onderwijs. De leerlijnen ‘zelfgestuurd, coöperatief en probleemoplossend leren’ vormen hierbij de rode draad. Het boek bevat o.a. een volledig uitgewerkte handleiding voor leerkracht en leerlingen van specifieke projecten. Bij het boek hoort tevens een CD-rom met aanvullende documenten, uitgewerkte praktijkvoorbeelden,… Wie een exemplaar van het boek wil aankopen, kan contact opnemen met Esther Gheyssens.

De actiegroep werd getrokken door voorzitter Isabelle Janssens, tevens praktijklector Vrije Universiteit Brussel en directeur Erasmusatheneum Deinze. Actiegroepleden waren: Evelyne De Smet (VUB), Inge Placklé (VUB), Eva De Mesmaeker (VUB), Linda Van Looy (VUB) en Patrick De Roeck (pedagogisch adviseur PAV Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!)