Brussels Expertisenetwerk Onderwijs
 • 'Onderzoekende school' in Impuls!
  Ook na stopzetting van de expertisenetwerken, werpt BEO-project 'Onderzoekende school'...
 • Stopzetting expertisenetwerken
  Op 1 januari 2016 stopt de financiering van BEO. Er zullen niet langer personeelsmedewerkers...
 • Meester Bert van de basisschool van het Atheneum Etterbeek is de Beste Leraar van Brussel 2015
  In de laatste fase van de wedstrijd selecteerde een jury vier kandidaten uit de ruim honderd...
 • TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN LERARENOPLEIDINGEN
  Het afschaffen van de expertisenetwerken is inmiddels oud nieuws. Wat er in plaats van de...
 • Leestip: Het BKD-leer-krachtmodel
  Het BKD-leer-kracht model In de recente Impuls kan je een voorproefje lezen van het...
 • Einddoelen en leerplannen
  De werkgroep expertisenetwerken – pedagogische begeleidingsdiensten, werkte aan een tekst...
 • Deelnemende scholen schaduwstages
  22 Brusselse scholen ontvangen tussen februari en mei 1 of 2 lerarenopleiders om in dialoog te...

Actiegroep Vakdidactiek

De actiegroep heeft een specifieke vakdidactiek ‘project algemene vakken’ (PAV) ontwikkeld.

Na een grondige literatuurstudie en werden lerarenopleiders, leraren in het veld als pedagogisch begeleiders bevraagd rond BSO als ‘krachtige leeromgeving’. De BEO-actiegroep vakdidactiek werkte daarnaast meerdere praktijkvoorbeelden uit en toetste deze af binnen het werkveld.

De bijzondere inzet van de actiegroepleden resulteerde in het vakdidactisch handboek "Expeditie PAV", gericht naar (toekomstige) leraren PAV en hun opleiders. Vertrekkende vanuit leerlijnen geven de auteurs handvaten om een opbouw in vaardigheden te realiseren van het 1ste tot en met het 7de jaar van het secundair onderwijs. De leerlijnen ‘zelfgestuurd, coöperatief en probleemoplossend leren’ vormen hierbij de rode draad. Het boek bevat o.a. een volledig uitgewerkte handleiding voor leerkracht en leerlingen van specifieke projecten. Bij het boek hoort tevens een CD-rom met aanvullende documenten, uitgewerkte praktijkvoorbeelden,… Wie een exemplaar van het boek wil aankopen, kan contact opnemen met Esther Gheyssens.

De actiegroep werd getrokken door voorzitter Isabelle Janssens, tevens praktijklector Vrije Universiteit Brussel en directeur Erasmusatheneum Deinze. Actiegroepleden waren: Evelyne De Smet (VUB), Inge Placklé (VUB), Eva De Mesmaeker (VUB), Linda Van Looy (VUB) en Patrick De Roeck (pedagogisch adviseur PAV Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!)